Raport: dochody z przestępczości zorganizowanej w UE to 110 mld euro rocznie [PL]

Raport: dochody z przestępczości zorganizowanej w UE to 110 mld euro rocznie